Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Strandvegen, Tromsø sentrum: 26.05.2005

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:26.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring16.05.1989


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring23.05.1990


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1989


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.06.1990


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring15.04.1989


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring15.04.1990


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring12.04.1991


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.05.1991


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst26.04.1990


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring21.04.1989


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring15.04.1990


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring28.04.1991


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring26.05.1989


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring01.06.1990


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.1989


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.05.1990


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring11.03.1989


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.1990


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.1989


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring08.05.1989


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring01.05.1990


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring13.04.1989


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring21.04.1990


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.05.1989


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.05.1990


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring24.04.1989


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring26.04.1990


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring29.04.1991


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet10.03.1989


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet24.05.1990


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)30.04.1989


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.1990


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst09.05.1991


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring30.05.1990


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring22.05.1990


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring05.04.1989


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring24.02.1990


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring04.04.1991


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.1990


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst20.04.1991


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.04.1989


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.1990


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst03.04.1991


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst09.04.1989


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst20.04.1991


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet14.06.1991