Lokaliteter: Grønnlien: 16.04.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:16.04.2007
Registrert:24.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2007
Kommentar:1 ind. 
© Frode Falkenberg (16.04.2007)