Lokaliteter: Bruvik: 04.05.2007

Rapportør:SABIMA
Observatører:Åse Hartveit Faugstad
Lokalitet:Bruvik (Osterøy, Vestland)
Dato:04.05.2007
Registrert:22.05.2007
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Cyclorrhapha (Høyerstående fluer)
Det er vanskelig å være sikker på hva slags flue dette er uten å ha individet, men jeg gjør et forsøk. Flua ser ut som en KJØTTFLUE (Sarcophagidae). Typisk for mange av disse artene er sjakkbrettmønstret på bakkroppen og røde øynene. Det er mange arter i denne familien, og noen er dugelig store. Den største oppimot 18 mm. Hos de fleste kjøttfluer lever larvene i åtsler- slik som spyfluer. Spyfluer og kjøttfluer er to familier som står veldig nære hverandre. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Åse Hartveit Faugstad (10.05.2007)


Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Leveområde:Annet
Vårblåvingen (bildet viser en hunn) er blant de tidligste dagsommerfuglene om våren - og definitivt den tidligste av blåvingene. Vennlig hilsen SABIMA
© Åse Hartveit Faugstad (04.05.2007)