Lokaliteter: Dalen: 20.06.2007

Rapportør:SABIMA
Observatører:Roald Fiskeland
Lokalitet:Dalen (Marker, Viken)
Dato:20.06.2007
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Leveområde:Jordbruksområde
Roald Fiskeland tok dette tøffe bildet av en STOR SNABELSVERMER (Deilephila Elpenor) utenfor huset hans. Den forsynte seg av kaprifolen der. Sommerfuglen er vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til traktene rundt Mjøsa. Men flott er den! Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Roald Fiskeland (11.06.2007)