Lokaliteter: Kurland: 06.07.2007

Rapportør:SABIMA
Observatører:Anne Holen
Lokalitet:Kurland (Lørenskog, Viken)
Dato:06.07.2007
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Leveområde:Jordbruksområde
Denne sommerfuglen fløy rundt noen avblomstra hundekjeks rett ved noen solblommer. Det er en RUTEMÅLER (Semiothisa clathrata). Den hører altså til familien målere (Geometridae), som har fått sitt navn etter larves "oppmålende" ganglag. Sommerfuglen er vanlig i stort sett hele landet. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, Sabima.
© Anne Holen (29.06.2007)