Lokaliteter: Torsteinsvik: 06.07.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Torsteinsvik (Øygarden, Vestland)
Dato:06.07.2007
Registrert:09.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:7
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Eng
Kommentar:Minimumsantall
© Frode Falkenberg (06.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Levende?:Ja
Leveområde:Eng


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Eng
Kommentar:Friske ind.
© Frode Falkenberg (06.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:5
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Eng
© Frode Falkenberg (06.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Eng
© Frode Falkenberg (06.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Eng
Kommentar:Slitt ind.
© Frode Falkenberg (06.07.2007)