Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Halten: 02.09.2006

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Trond Einar Brobakk, Frode Falkenberg og Børge Moe
Lokalitet:Halten (Frøya, Trøndelag)
Dato:02.09.2006
Registrert:19.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:8
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.09.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Satt ved lampene p&aring; kaiomr&aring;det<br />
© Frode Falkenberg (02.09.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:3
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.09.2006)