Lokaliteter: Rebnor: 12.08.2006

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Arild Breistøl og Frode Falkenberg
Lokalitet:Rebnor (Austrheim, Vestland)
Dato:12.08.2006
Registrert:20.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:2
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.08.2006)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
Tredje &quot;nye&quot; rappringvingelokalitet i l&oslash;pet av 2006<br />
© Frode Falkenberg (12.08.2006)