Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Simadalen: 19.07.2007

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Dato:19.07.2007
Registrert:20.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Løvskog
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ikke tidligere påvist i Eidfjord.
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art for Eidfjord kommune.
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Hydrelia sylvata (Grå kjerrmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Andre funn i Hordaland, det første på 130 år!
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Ikke tidligere påvist i Eidfjord.
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Løvskog
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Polia bombycina (Vinkelhakefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Løvskog
Ny art for Eidfjord kommune.
© Alf Tore Mjøs (19.07.2007)