Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nordvik: 20.07.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:20.07.2007
Registrert:21.07.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Nattsommerfuglene fanget med håv ved lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Kjønn:Ukjent
Leveområde:Hage/park
© Frode Falkenberg (20.07.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Kjønn:Ukjent
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Kjønn:Ukjent
Leveområde:Hage/park


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Leveområde:Hage/park
© Frode Falkenberg (20.07.2007)
© Frode Falkenberg (20.07.2007)