Lokaliteter: Besså: 24.08.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Besså (Eidfjord, Vestland)
Dato:24.08.2007
Registrert:24.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:21
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell
© Frode Falkenberg (24.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell
© Frode Falkenberg (24.08.2007)


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Fjell