Lokaliteter: Fanafjellsvegen: 12.02.2008

Rapportør:Bjarne Andersen
Observatører:Bjarne B L Andersen
Lokalitet:Fanafjellsvegen (Bergen, Vestland)
Dato:12.02.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:lett regn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Bjarne B L Andersen (12.02.2008)