Lokaliteter: Nipedalen: 18.02.2008

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:18.02.2008
Registrert:02.03.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (18.02.2008)