Lokaliteter: Nipedalen: 27.02.2008

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:27.02.2008
Registrert:02.03.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (27.02.2008)