Rolland: 25.04.2008

Norge»Hordaland»Bergen»Rolland»25.04.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Egil Frantzen
Observatører:Egil Frantzen
Område:Rolland (Bergen, Hordaland)
Dato:25.04.2008
Registrert:04.05.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonsttype:Annet
Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonsttype:Annet
Kommentar til metode:125 w kvikksølvpære
Observasjonsttype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (25.04.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (25.04.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Egil Frantzen (25.04.2008)