Oddeskogen: 06.06.2008

Norge»Aust-Agder»Evje og Hornnes»Oddeskogen»06.06.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Trond S. Gimre
Observatører:Trond S. Gimre
Område:Oddeskogen (Evje og Hornnes, Aust-Agder)
Dato:06.06.2008
Registrert:11.06.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonsttype:Tilfeldig
Værforhold:Sol
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond S. Gimre (06.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus palaemon (Gulflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Gry Heidi Brandsdal (06.06.2008)