Lokaliteter: Fanafjellsvegen: 28.07.2008

Rapportør:Bjarne Andersen
Lokalitet:Fanafjellsvegen (Bergen, Vestland)
Dato:28.07.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Varmt, sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Merknad:5+
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Forvillet seg inn på soverommet


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Merknad:10+
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen

Andre bilder

© Bjarne B L Andersen (28.07.2008)
© Bjarne B L Andersen (28.07.2008)