Lokaliteter: Grønnlien: 01.06.2008

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:01.06.2008
Registrert:11.03.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:125 W UV-pære på fella.
Observasjonstype:Lysfelle
Værforhold:Minimumstemperatur i løpet av natten var 15 grader. Lite vind, lufttrykk ca. 1012 hPa i fangsperioden, og relativ luftfuktighet fra 65% til 75%.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Craniophora ligustri (Askekveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:17
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Falcaria lacertinaria (Fliksigdvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Bildet viser en hann. En hunn ble også fanget samme natt.
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Bupalus piniaria (Furumåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Electrophaes corylata (Glennemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acasis viretata (Grønn tungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphomia sociella (Humlebolvoksmott)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Endrosis sarcitrella (Klistermøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Første funn i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis apicella (Stripesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Det foreligger kun tre eldre funn av arten i Hordaland iflg. Artskart.
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (01.06.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:1
Voksestadium:Voksen