Lokaliteter: Langeli: 17.04.2009

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Langeli (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:17.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart ,ned mot 0 grader
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen