Lokaliteter: Leitene: 13.05.2009

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:13.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (13.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. dagaktiv på røsslyng.


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria masculella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen