Lokaliteter: Kirkenes: 11.07.2009

Rapportør:Kjell Tore Vogsland
Observatører:Kjell Tore Vogsland
Lokalitet:Kirkenes (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:11.07.2009
Registrert:27.11.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (11.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter ulmifoliella
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (11.07.2009)