Lokaliteter: Myrkve: 03.07.2009

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Myrkve (Voss, Vestland)
Dato:03.07.2009
Registrert:23.02.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:30 grader - sol fra klar himmel.
Kommentar til metode:Et kvarter med tilfeldige obser og håving.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Voksestadium:Larve
Første funn i Voss kommune.
© Frode Falkenberg (03.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Første funn i Voss kommune.
© Frode Falkenberg (03.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen