Lokaliteter: Leitene: 06.05.2010

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:06.05.2010
Registrert:09.05.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving på ettermiddag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (10.05.2009)