Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Tollevika: 08.05.2010

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Tollevika (Alta, Finnmark)
Dato:08.05.2010
Registrert:10.05.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol, 10 grader i skyggen
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Takk til Leif Aarvik og Frode Falkenberg for hjelp med id.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (08.05.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Acrolepiopsis assectella (Purremøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (08.05.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia crenana (Smal kveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Ny for Alta kommune iflg. Norlep
© Trond Einar Brobakk (08.05.2010)
variabel art
© Trond Einar Brobakk (08.05.2010)