Lokaliteter: Andestad: 31.05.2001

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Andestad (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Dato:31.05.2001
Registrert:11.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phytometra viridaria (Blåfjærfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera hastata (Praktkorsmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen