Flage: 23.06.2010

Norge»Vestland»Voss»Flage»23.06.2010

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Arild Breistøl, Frode Falkenberg
Område:Flage (Voss, Vestland)
Dato:23.06.2010
Registrert:25.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving i perioden 19:45-20:45.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pseudargyrotoza conwagana (Askevikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Antall:200
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Meget tallrik


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:50
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:150
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Meget tallrik