Lokaliteter: Holtebekk: 29.06.2010

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Marte Falkenberg, Frode Falkenberg
Lokalitet:Holtebekk (Nissedal, Vestfold og Telemark)
Dato:29.06.2010
Registrert:28.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Limenitis populi (Ospesommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.06.2010)