Lokaliteter: Abbortjern: 21.06.2010

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Abbortjern (Lillestrøm, Viken)
Dato:21.06.2010
Registrert:06.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (21.06.2010)