Lokaliteter: Østmarka: 27.06.2010

Rapportør:Ole Vignes
Observatører:Ole Vignes
Lokalitet:Østmarka (Oslo)
Dato:27.06.2010
Registrert:17.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent
Kommentar til metode:Foto
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Ole Vignes (27.06.2010)