Lokaliteter: Haugland: 27.09.2010

Rapportør:Lars-Henrik Jensen
Observatører:Lars-Henrik Jensen
Lokalitet:Haugland (Askøy, Vestland)
Dato:27.09.2010
Registrert:30.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Hadde kameraet for hånden da jeg kom over dette individet noen hundre meter fra første observasjon.
© Lars-Henrik Jensen (27.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:11
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen