Lokaliteter: Sandvatn: 11.06.2011

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Sandvatn (Karmøy, Rogaland)
Dato:11.06.2011
Registrert:12.06.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denisia stipella
Antall:8
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista subalbidella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon pilella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Female. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter sorbi
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy. På Rogn.