Lokaliteter: Verpentangen: 01.07.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:01.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:regnbyger, mildt
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
:-)
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)
Take off
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Paracolax tristalis (Gulbrunt viftefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rhodostrophia vibicaria (Karminmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hemithea aestivaria (Krattbladmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Tror jeg, dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Malacosoma neustria (Okergul ringspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)
3 bilder av samme spinner
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Leucoma salicis (Seljebørstespinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Laspeyria flexula (Sigdfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Archips podana (Stor fruktvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dypterygia scabriuscula (Syrefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chilo phragmitella (Takrørnebbmott)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia triangulum (Triangelbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Polia bombycina (Vinkelhakefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)