Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Haukeliseter: 04.07.2011

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Haukeliseter (Vinje, Telemark)
Dato:04.07.2011
Registrert:05.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:20
Voksestadium:Larve
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:100
Leveområde:Fjell
Kommentar:massesverming, største eg har sett
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)
© John Skartveit (04.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Anarta melanopa (Svartflekkheifly)
Antall:20
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (04.07.2011)
© John Skartveit (04.07.2011)