Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Langevatnet: 11.07.2011

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland og Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Langevatnet (Kvinesdal, Agder)
Dato:11.07.2011
Registrert:15.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Phymatopus hecta (Dvergroteter)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cossus cossus (Løvtredreper)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix frangutella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cedestis subfasciella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.07.2011)


Art:Coleophora
Antall:1
Voksestadium:Voksen
For tips på denne.. evmj@online.no
© Even Mjaaland (11.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Phyllonorycter
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:2
Voksestadium:Voksen