Lokaliteter: Arboretet: 15.07.2011

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Arboretet (Sandnes, Rogaland)
Dato:15.07.2011
Registrert:16.07.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håvingkveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria brunneata (Brun buemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phymatopus hecta (Dvergroteter)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria margaritella (Perlemornebbmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agnoea josephinae
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia retinella
Antall:2
Voksestadium:Voksen