Erling Michelsensvei: 01.03.2012

Norge»Oslo»Oslo»Erling Michelsensvei»01.03.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Område:Erling Michelsensvei (Oslo)
Dato:01.03.2012
Registrert:03.03.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Denne krabaten fløy inn da vinduet ble åpnet for vårlufting. Kan tyde på at den har ligget i sprekken i vinduskarmen gjennom vinteren, fordi det er fortsatt frost om natten her.
Kommentar til funn:Veldig tidlig dette funnet, da det fortsatt ligger snø og is ute, men som Svein sier dukker denne arten opp i "tide og utide" :-)
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Svein Bekkum
© Olav Julsrud (01.03.2012)
© Olav Julsrud (01.03.2012)