Lokaliteter: Åseveien: 01.05.2012

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Åseveien (Eigersund, Rogaland)
Dato:01.05.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Soskinnl,15 grader.
Kommentar til metode:Håving.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia dodoneata (Eikedvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Håvet i eikeskog.
© Even Mjaaland (01.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Veikant.


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Veikant.


Art:Acleris
Antall:1
Merknad:A. ferrugana/A.notana
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Håvet i eikeskog.
© Even Mjaaland (01.05.2012)