Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Auglend: 23.05.2012

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Auglend (Sandnes, Rogaland)
Dato:23.05.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Håving ettermiddag.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris ferrugana (Eikeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (23.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Dyseriocrania subpurpurella
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix tunbergella
Merknad:50+
Leveområde:Løvskog
Kommentar:Svermet på eik.
Voksestadium:Voksen
Bare 2.funn i Rogaland ifølge artskart.Forrige funn så gammelt som 1956.Dale,Sandnes.
© Even Mjaaland (23.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Merknad:Mange obs.
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen