Stemmå, Grødaland: 27.05.2012

Norge»Rogaland»»Stemmå, Grødaland»27.05.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Stemmå, Grødaland (Hå, Rogaland)
Dato:27.05.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
Ingen tidligere funn fra Hå i Artskart. Håvet på myr på sørsiden av Stemmå.
© Alf Tore Mjøs (27.05.2012)