Lokaliteter: Brumåsavegen: 03.07.2012

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:03.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet, 18 grader
Kommentar til metode:Fotografering
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata maera (Klipperingvinge)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.07.2012)
© Hans Brubak (03.07.2012)