Lokaliteter: Otteid (Storedal): 09.07.2012

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:09.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Vekslende mellom sol og regn
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Variert sommervær
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:50
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis paphia (Keiserkåpe)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata maera (Klipperingvinge)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha arcania (Perleringvinge)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
God kamuflasje!
© Ivar Stormo (09.07.2012)