Estenstad: 16.07.2012

Norge»Trøndelag»Trondheim»Estenstad»16.07.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Trond Einar Brobakk, Marte Falkenberg, Frode Falkenberg
Område:Estenstad (Trondheim, Trøndelag)
Dato:16.07.2012
Registrert:24.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spargania luctuata (Geitramsmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Crappy bilde, men det dokumenterer i alle fall første funn i Sør-Trøndelag iflg. Artskart.
© Frode Falkenberg (16.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Andre funn i ST. Det første var på Oppdal 23/6 1981.
© Frode Falkenberg (16.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Anania fuscalis (Marimjelleengmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zelotherses unitana (Nordlig gulbladvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (16.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (16.07.2012)