Tomterhagan: 01.09.2011

Norge»Viken»Eidsvoll»Tomterhagan»01.09.2011

Registrert informasjon

Rapportør:Uregistrert sommerfuglrapportør
Observatører:Arve Hamlander
Område:Tomterhagan (Eidsvoll, Viken)
Dato:01.09.2011
Registrert:06.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Frode Falkenberg
© Arve Hamlander (01.09.2011)