Lokaliteter: Romsa: 10.08.2012

Rapportør:Evald Bjørnevik
Observatører:Evald Bjørnevik
Lokalitet:Romsa (Vindafjord, Rogaland)
Dato:10.08.2012
Registrert:13.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol godt og vell 20C
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Favonius quercus (Eikestjertvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
oppdaget tilfeldig og fant til slutt ut det må være ein eikestjertvinge.
© Evald Bjørnevik (10.08.2012)