Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Vaulen, Brusand: 14.08.2012

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
Dato:14.08.2012
Registrert:22.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:For fullstendig liste.se K. Mjølsnes sin logg fra samme dag.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phycitodes albatella (Blek smalmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia sanguisorbana (Blodtoppraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua interjecta (Brunt båndfly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Clostera pigra (Dvergstjertspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis vestigialis (Fagerjordfly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix kaekeritziana (Gul knoppurtflatmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna pallens (Halmgult gressfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia signatana (Heggekveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris comariana (Jordbærflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mamestra brassicae (Kålfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyroploce arbutella (Melbærprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Naenia typica (Nettfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna straminea (Rørgressfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pima boisduvaliella (Sandsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chilodes maritima (Smalvingefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Mesoligia furuncula (Spinkelt engfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Abraxas grossulariata (Stikkelsbærpraktmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa bractea (Storflekket metallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lobesia abscisana (Tistelskuddvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa cursoria (Variabelt sandjordfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis subarcuana (Viersigdvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix conterminella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aproaerema anthyllidella
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria pulcherrimella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulamprotes wilkella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypatima rhomboidella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (14.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Scrobipalpa samadensis
Antall:10
Voksestadium:Voksen