Lokaliteter: Tengesdal: 03.09.2012

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:03.09.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentarer på id mottas på johgroe@yahoo.no
© John Grønning (03.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa nigricans (Svart jordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella porrectella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (03.09.2012)