Verpentangen: 17.09.2012

Norge»Viken»Asker»Verpentangen»17.09.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:17.09.2012
Registrert:18.09.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola litura (Blågrått høstfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
tror jeg
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
tror jeg
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype satura (Høstlærfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tiliacea citrago (Lindegulfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ammoconia caecimacula (Pudderfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Celaena haworthii (Svart sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Frode Falkenberg (ombestemt fra Noctuidae (Nattfly))
© Dag Øivind Ingierd (17.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen