Lokaliteter: Morland: 26.11.2012

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:26.11.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet. Nattens min.temp. +2 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera fagata (Blek høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen