Lokaliteter: Siritinden / Arstaddalen: 04.08.2010

Rapportør:Terje Solbakk
Observatører:Terje Solbakk
Lokalitet:Siritinden / Arstaddalen (Beiarn, Nordland)
Dato:04.08.2010
Registrert:03.02.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol, delvis skyet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Terje Solbakk (04.08.2010)