Lokaliteter: Herdla Fuglestasjon: 20.04.2013

Rapportør:Sissel og Nigel Goodgame
Observatører:Sissel og Nigel Goodgame
Lokalitet:Herdla Fuglestasjon (Askøy, Vestland)
Dato:20.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Dette var et veldig utvasket eksemplar, og jeg vil gjerne ha tilbakemelding på denne
© Sissel og Nigel Goodgame (20.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (20.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (20.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (20.04.2013)
© Sissel og Nigel Goodgame (20.04.2013)